International Poetry Competition

poetry competition

Reclaim the Vision of 1916 – a Citizens’ Initiative International Poetry Competition 2016

If you are a poet you may be interested in this competition…

THEME: The Vision of 1916: Yesterday, Today and Tomorrow

Inspired by the strong connections between poetry and the Easter Rising – often known as the “Poets’ Revolution” – we are proud to announce that our International Poetry Competition 2016 is now open for submissions. Many of the Rising’s leaders were accomplished poets, including Pádraic Pearse, Joseph Mary Plunkett, James Connolly – and the eminent Thomas MacDonagh. Also acclaimed for his talents as a teacher, playwright, Irish language scholar, and literary theorist, it is in MacDonagh’s honour that we have chosen for the competition’s first prize the Robert Ballagh-designed Thomas MacDonagh Medal (along with a cash award

In its aftermath, the Rising motivated a generation of poets of national and international renown – including George Russell (AE), Francis Ledwidge, Padraic Colum, James Stephens, Sean O’Casey, Eva Gore-Booth and William Butler Yeats – to reflect upon its ideals, events, men and women, and consequences. Alongside these can be placed a succession of Irish language poets that includes Liam S Gógan, Máirtín Ó Direáin, Seán Ó Ríordáin, Máire Mhac an tSaoi, Eoghan Ó Tuairisc and Seán Ó Tuama.

Likewise, we are now inviting the present generations of writers of poetry, young and older, established and emerging, to reflect upon the competition’s theme and submit up to three entries for our judges’ consideration.

The competition is open to persons over the age of sixteen years living on the island of Ireland or abroad. Entries may be in English, Irish, or any of the languages in common use in Ireland today (with either English or Irish translations).

JUDGES

Catherine Ann Cullen, Louis de Paor and Ciaran Carty. Professor Michael Cronin will act as the competition’s Languages’ Advisor.

PRIZES

First: Thomas MacDonagh Medal, plus €1,000

Second: €500

Third: €250

ENTRY FEES

€10 for first poem

€5 for second poem

€5 for third poem

TO ENTER

See: http://www.reclaim1916.ie/international-poetry-competition/

CLOSING DATE

29 February 2016

 

Athshlánaigh an Fís de 1916 – Tionscnamh Saoránach

Comórtas Filíochta Idirnáisiúnta 2016

TÉAMA: an Fís de 1916: Inné, Inniú agus Amárach

Táimid thar a bheith bródúil chun cur in iúl daoibh go bhfuil ár gcomórtas filíochta idirnáisiúnta 2016 ar oscailt anois ag glacadh le n-iarratais. Faigheann an comórtas seo ionspráid ón eolas go bhfuil nasc láidir idir an filíocht agus Éirí Amach na Cásca – “Réabhlóid na bhFilí”. Bhí roinnt maith de ceannairí an Éirí Amach ina bhfilí – Pádraig Mac Piarais, Seosamh Máire Pluincéid, Séamus Ó Conghaile – agus an t-uasal Tomás Mac Donnchadha. Bhí clú agus cáil ar Mac Donnchadha toisc a n-iarrachtaí mar mhúinteoir, drámadóir, scoláire Ghaeilge, agus teoiricí litríochta. Mar gheall ar seo, agus in onóir de Mhac Donnchadha, roghnaíomar Bonn Tomás Mac Donnchadha, deartha ag Robert Ballagh, mar an 1ú duais sa chomórtas (chomh maith le duais airgid €1000).

Spreag an Éirí Amach é féin glúin de filí go bhfuil clú agus cáil orthu sa tír seo agus níos faide i gcéin chun athmhachnamh a dhéanamh ar idéil, imeachtaí, fir agus mná, agus iarmhairtí – le George Russell (AE), Francis Ledwidge, Padraic Colum, James Stephens, Sean O’Casey, Eva Gore-Booth agus William Butler Yeats ina measc. Is féidir a rá, freisin, go suíonn filí Ghaeilge cosúil le Liam S Gógan, Máirtín Ó Direáin, Seán Ó Ríordáin, Máire Mhac an tSaoi, Eoghan Ó Tuairisc agus Seán Ó Tuama taobh le taobh leis na filí luaite thuas.

Mar sin, táimid ag tabhairt cuireadh do filí de gach aois agus máistreacht chun athmhachnamh a dhéanamh ar théama an comórtas agus suas go dtí trí dáin a chur isteach don comórtas seo.

Tá an comórtas oscailte go dtí gach duine in Éirinn nó thar lear atá níos sine ná sé bliana déag d’aois.

Is féidir iarratais a bheith I nGaeilge, Béarla nó teanga ar bith atá in úsáid go rialta in Éirinn inniú (le n-aistriú go dtí Béarla nó Gaeilge).

Breithimh

Catherine Ann Cullen, Louis de Paor agus Ciaran Carty. Beidh an tOllamh Michael Cronin mar Comhairleoir Teangacha don comórtas.

Duaiseanna

1ú áit: Bonn Mac Donnchadha, agus €1000

2ú: €500

3ú: €250

Iarratais:

Féach: http://www.reclaim1916.ie/international-poetry-competition

Data deiridh:

29ú Feabhra 2016